Mijn vader als soldaat
Over de 4 eerste oorlogsdagen van mijn vader "Henk Rugenbrink" op de Grebbeberg in Mei 1940 en de gevolgen.


Uit verslag lt Storms
24 Januari 1941

    Daar aangekomen contact met Commandant M.C.-III-19 R.I. gezocht, die opdraagt: "Vervoeg je bij Commandant 1-III-19 R.I. 

mijn eigen commandopost. Ik ben zelf bij Commandant III-19 R.I.". Gemeld bij Commandant 1-III-19 R.I. en vernomen 

dat langs Hooge steeg door 1-III en 2 sectiën M.C.-III front Zuid zal worden gevormd onder commando van Commandant 1-III-

19 R.I. t.w. 2 sectiën M.C.-III en 1 sectie 1-III langs Hooge steeg (voorste lijn) waarvan 1 sectie gemengde troepen onder mij; rest

1-III langs Friessensteeg, vervolgens 3-III en 2-III daarachter. Sectie naar nieuwe opstelling gebracht. Plaatsen gekozen. Intusschen 

tot versterking gegeven en in opdracht van Commandant 1-III-19 R.I. naar zijn commandopost teruggekeerd om nadere instructies.

.