Mijn vader als soldaat
Over de 4 eerste oorlogsdagen van mijn vader "Henk Rugenbrink" op de Grebbeberg in Mei 1940 en de gevolgen.Documenten
Zijn straflijst

Controlelijst
Achterzijde

Nog een lijst
Het Begin
In dienst treding van mijn vader.

Hendrikus Rugenbrink, geb. 11-10-1904 te Deventer.
Zoon van Lambertus Rugenbrink en Willemina Dekker.
Legernr. 04.10.11.012  Stamboeknr.12960.

Een foto van mijn vader uit 1927 met zijn jongste broertje.